Forum Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe
RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Wersja do druku

+- Forum Stowarzyszenie Quadowa Grupa Południe (https://www.sqgp.pl/forum)
+-- Dział: DZIAŁ SPORTOWY SQGP/PZM (https://www.sqgp.pl/forum/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Dział: Dział sportowy SQGP/PZM (https://www.sqgp.pl/forum/forumdisplay.php?fid=53)
+---- Dział: QUADOWY PUCHAR CENTRUM POŁUDNIE - PZM (https://www.sqgp.pl/forum/forumdisplay.php?fid=82)
+---- Wątek: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) (/showthread.php?tid=492)

Strony: 1 2


RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 16-12-2019

[Obrazek: dad7f9a1909c894fmed.jpg]

QUADOWY PUCHAR CENTRUM POŁUDNIE - PZM - RUNDA II  - limit 8 godzin

Rajd odbywać się będzie w pięknych rejonach Bieszczad gdzie czekają na was wzgórza i wąwozy i specjalnie przygotowane tereny do walki z limitem 8 godzinnym.

Baza rajdu w miejscowości Czarna Górna
Rajd Piecżatkowo - Taśmowy - zależnie od klasy.

Klasyfikacja Pucharowa: Zawodnicy w każdej Rundzie zdobywają punkty które są sumowane i będą miały wpływ na zajęcie miejsca w III rundach.

Puchar jest pełnoprawną imprezą sportową o której mowa w Ustawie o sporcie organizowaną przez licencjonowany klub sportowy PZM. Tytuł zdobywcy Pucharu Centrum Południe jest uznawany w kraju i zagranicą.  

Do rywalizacji zapraszamy w dwóch kategoriach:

ADVENTURE (Turystyk) - Klasa przeznaczona praktycznie dla każdego, kto chce spróbować rywalizacji bez dużego ryzyka dla sprzętu i zawodnika. Nie ma znaczenia czy jeździsz TGB, CF MOTO, Kymco czy też Yamahą, CanAm'em, Polarisem oraz KingQuad'em - chcesz przeżyć przygodę udziału w zawodach, rywalizacji i pojeździć w terenie - klasa ADVENTURE jest dla Ciebie

EXTREME - Klasa przeznaczona dla wszystkich osób które nie boją się ciężkiej przeprawy i jazdy technicznej. Klasę Extreme kierujemy również dla zawodników którzy zajmowali najlepsze miejsca w klasach ADVENTURE w Pogórskim Pucharze SQGP
Dla tej klasy przygotowujemy również odcinki jazdy technicznej po taśmach.

Ogólne zasady:

Rajd w klasyfikacji pucharowej o charakterze turystyczno-przeprawowym adresowany dla użytkowników Quadów 4x4, zwanych w dalszej części regulaminu "pojazdami", z podziałem na dwie klasy:

a. Extreme
b. Adventure

Pojazdy i zawodnicy biorący udział w imprezie muszą spełniać następujące warunki:

a. posiadać aktualne i opłacone ubezpieczenie OC
b. musi być oznaczony naklejką z numerem porządkowym oraz wszystkimi dostarczonymi przez organizatora naklejkami sponsorów (w dowolnych miejscach pojazdu).
c. zalecana – wyciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu
d. wskazane wyposażenie dodatkowe: szekle, pasy do drzew itp. (obowiązkowo należy używać pasów do drzew)
e. obowiązkowe używanie kasków ochronnych oraz ubiorów chroniących tułów a w szczególności kręgosłup

INFORMACJE DOTYCZĄCE RAJDU/ RALLY INFORMATION 


Termin / Date: 26.06.2021 
Miejsce / Location:  PODKARPACIE/BIESZCZADY   
Baza Rajdu / Rally base:  Krzemień Hotelik Czarna Górna 75b, 38-710 Czarna Górna

Organizator: STOWARZYSZENIE QUADOWA GRUPA POŁUDNIE
Współorganizatorzy: QUADOWA GRUPA CENTRUM, QUADOWANIE.PL 
Sponsor Główny:  
Sponsorzy: [/url][url=https://quadowanie.pl/]Quadowanie.plForquad.pl; Miles; Konsulting i Zarządzanie; 
Patronat Tytularny: Polski Związek Motorowy, Quadowa Grupa Południe, Quadowa Grupa Centrum
Patronat Honorowy: 
Patronat Medialny: Radio Kraków, MotoRadio24.pl
Sędzia Główny: Sławomir Zamorski, 
Sędziowie odcinków: Piotr Kaszyński, Dariusz Czupryna,      
Komisja Przeliczeniowa: Wojciech Biedroń, Małgorzata Biedroń 
Dyrektor rajdu: Sławomir Zamorski
Wsparcie ze strony SQGP/QTP: 
Zabezpieczenie medyczne: Podkarpackie Centrum Kształcenia Medycznego Łukasz Dobrowolski tel. 537444538 
Zabezpieczenie rajdu: OSP Czarna Górna 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy kontaktować się poprzez Forum/ Detail Information: https://www.sqgp.pl/forum/showthread.php?tid=492 , funpage facebook’owy „QuadowaGrupaPoludnie” lub kontaktując się z Sławomir Zamorski tel. 603292540 e-mail: zarzad@sqgp.pl;  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA: https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A

WPISOWE  
Całkowity koszt uczestnictwa uwzględniający wyżywienie, ubezpieczenie i udział w rajdzie wynosi: 500 PLN*.
Koszt wpisowego nie obejmuje kosztów noclegu!
*Dla członków Quadowa Grupa Południe (SQGP), Quadowa Grupa Centrum (QGC), udziela się 50 PLN rabatu (450 zł). 10% wpisowego przeznaczamy na cel charytatywny.

Wpisowe obejmuje: koszty organizacyjne imprezy, sędziowanie, legalny dostęp do terenu, kawa i herbata w czasie odprawy, wyżywienie w trakcie rajdu (gorący posiłek z kawą i herbatą), uczestnictwo w kolacji kończącej rajd wraz z ceremonią nagradzania zwycięzców,  zabezpieczenie medyczne, ubezpieczeniem zawodnika od nieszczęśliwych wypadków, pamiątkowy podkoszulek oraz pakiet startowy. 

TERMIN WPŁATY:  
Ze względu na konieczność przygotowania imprezy (ubezpieczenia, przygotowanie podkoszulków, zakupu pakietów startowych, zapewnienie opieki medycznej itp.) wpisowe należy uiścić w terminie do 1.06.2021r. 
W przypadku rezygnacji z imprezy w terminie od 9.06 - 24.06.2021 zwracana jest 50% wpisowego. W późniejszym terminie wpisowe nie jest zwracane.

DANE DO PRZELEWU:
W tytule prosimy podać imię i nazwisko (takie samo jakie w zgłoszeniu), Runda 2,
Numer konta bankowego: mBank 59 1140 2004 0000 3702 7876 9489, Quadowa Grupa Południe.

Wszystkie informacje na temat rajdu znajdują się w regulaminie dostępnym od linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1G0ORHTjIB0wOqb7BAGggOdRQYxnccBv9/view?usp=sharing


[Obrazek: dad7f9a1909c894fmed.jpg]

CENTER & SOUTH ATV CUP - PZM – ROUND II - 8 hours RALLY

The rally will take place in the beautiful regions of the Bieszczady Mountains, where hills and gorges and specially prepared areas to fight the 8-hour limit are waiting for you.

The base of the rally will be located in Czarna Góra.

Depending on the class the rally will be using tapes and stamps on the routes.

CUP CLASSIFICATION:
Players gain points in every round. The points are added up and will have an effect on the taking place in whole 3 rounds. In this round we will announce the results of the CENTER & SOUTH ATV CUP.

We would like to invite you to compete in two categories:
1. ADVENTURE (touristic route) - The class is intended for practically anyone who wants to try to compete without high risk of damaging the equipment or themselves. It doesn't matter if you drive TGB, CF MOTO, Kymco or Yamaha, CanAm, Polaris and KingQuad - if you want to experience the adventure of participating in competitions, experience rivarly and ride in the fantastic field – Adventure class is for you.
2. EXTREME - The class is intended for all people who are not afraid of hard crossing and technical driving. We also manage the Extreme class for competitors who took the best places in ADVENTURE classes in the Pogórze Cup SQGP. For this class we prepare sections for technical driving on the fields with tapes.

GENERAL RULES:
The tourist-crossing cup rally is addressed to 4x4 quad users, hereinafter referred to as "vehicles", and divided into two classes:
a. Extreme
b. Adventure

Vehicles and competitors participating in the event must meet the following conditions:
1. They must have current and paid civil liability insurance.
2. The quad must be marked with a sticker with the order number and all sponsor stickers provided by the organizer (in any place of the vehicle).
3. Recommended - electric winch mounted on the front of the vehicle.
4. Additional equipment recommended: shackles, belts dedicated for trees, etc. (belts dedicated for trees must be used obligatorily)
5. Mandatory use of hard hats/helmets and body protection suits (particularly the spine)

The Round II registration form is available at https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A

ENTRY FEE: 

Total cost of participation including meals, insurance and participation in the rally is: 500 PLN
The entry fee does not include accommodation costs! 

PAYMENT DATE:
Due to the need to prepare the event (insurance, preparation of T-shirts, purchase of starter packages, provision of medical care, etc.), the entry fee must be paid by 1.06.2021.
In the event of resignation from the event from 09.06 to 24.06.2021 50% of the entry fee will be refunded. The entry fees are not returned at a later date.

BANK TRANSFER DETAILS:
In the title, please provide your name and surname (the same as in the application), Round 2,
Bank account number: mBank PL 59 1140 2004 0000 3702 7876 9489, Quadowa Groupa Poludnie.

All information about the rally can be found in the regulations available from the link: 
https://drive.google.com/file/d/1G0ORHTjIB0wOqb7BAGggOdRQYxnccBv9/view?usp=sharing


RE: RUNDA II - 25-26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 12-02-2021

LISTA ZAWODNIKÓW STAN NA 12 LUTEGO 2021

[Obrazek: 55a79dde1349abf9gen.png]

[Obrazek: 5fa37b4274db2bf7gen.png]

[Obrazek: 36a50fa32e242182gen.png]

[Obrazek: 6a8b380d53e32816gen.png]RE: RUNDA II - 25-26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 10-03-2021

System 7- Guard znany wielu uczestnikom Przeprawowych Pucharów i Mistrzostw Polski ATV-PZM od 2014 roku, będzie systemem zliczającym wyniki zawodników na Quadowy Puchar Centrum Południe-PZM - Runda II / ROUND II oraz na rundzie III.

To efekt współpracy dwóch największych stowarzyszeń ATV w Polsce, Quadowa Grupa Południe i ATV Polska.
To najstarsze Stowarzyszenie ATV, które w tym roku obchodzi dwudziestolecie istnienia jako Nasz Partner wesprze nas wiedzą, doświadczeniem oraz systemem informatycznym zliczającym wyniki zawodników.

Zmiany wynikające z tego systemu zostaną zawarte w regulaminach oraz będą również miały wpływ na termin III - Finałowej Rundy.
Niedługo informacje na temat.

Witamy na poQUADzie

#legalnezawodysportowe #licencjonowanyklubPZM #laczynaspasja #SQGP #QGC #ATVPolska #PZM #Canam #brp #quaadwaniepl #konsultingizarzadzanie #motoradio #poquadowani


RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 16-05-2021

Zapraszamy do zapisów - Ruszamy z przygotowaniami i prezentacją wszystkich sponsorów.
Link do formularza: https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A
BRP Poland - adrenalina na każdym kroku Quadowa Grupa Centrum Quadowaniepl ATV Polska #laczynaspasja #PZM #pucharATV


RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 19-05-2021

Zapisy do drugiej Rundy trwają.
Wspiera nas marka #Canam która jest fundatorem nagród oraz wspiera finansowo organizację #Pucharu
Zapraszamy do zapisów - formularz: https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A
#laczynaspasja #puchar #pzm #licencjonowanezawodysportowe #sqgp #qgc #canam


RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 26-05-2021

Przedstawiamy sugerowane przez współpracujący z Nami Urząd Gminy w Czarnej miejsca noclegowe dla zawodników ??
▶ Zapraszamy do zapisów - formularz: https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A oraz zachęcamy do uiszczania wpisowego na podstawie otrzymanych maili potwierdzających rejestrację.
#laczynaspasja #puchar #pzm #licencjonowanezawodysportowe #sqgp #qgc #canam #tenzi #quadowanie #czarnagorna
▶ Regulamin zatwierdzony przez PZM dostępny pod linkiem https://drive.google.com/.../1G0ORHTjIB0wOqb7BAGggOd.../view
BRP Poland - adrenalina na każdym kroku Quadowaniepl Tenzi Detailer Polska Moto Radio Quadowa Grupa Centrum


RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 06-06-2021

Zaktualizowana lista zawodników - nr startowe mogą jeszcze ulec zmianom (między innym ze względu na wprowadzane korekty z I Rundy)

#BRPPoland #Quadowaniepl #Tenzi #QuadowyVlog #MotoParkKraków #MotoRadio #MIles #KonsultingiZarządzanie #promoservice #QuadowaGrupaCentrum #PZM #ATVPolska #basser


RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 07-06-2021

Można bawić się kartami, pieczątkami, maczałkami czy robić fotografię. My postanowiliśmy iść dalej i skorzystać z technologii wykorzystywanej w ramach Przeprawowych Mistrzostw Polski ATV.
Poniżej film w którym wyjaśniamy o co chodzi z elektronicznymi pieczątkami i dlaczego możecie przestać się martwić o to że karta się rozmaże, rozleci, zabrudzi, że odkleją się pieczątki lub że padnie wam telefon do robienia zdjęć.
Prezentujemy najlepiej dostosowaną technologię do rajdów przeprawowych i to przetestowaną w warunkach rajdowych wielokrotnie.RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 10-06-2021

Quadowa Grupa Południe zawsze działała charytatywnie.

Także tym razem przekazujemy 10% wpisowego na rzecz Natali Styś z okolic Czarne Górne gdzie odbędzie się II Runda Pucharu.
Natalka Styś urodziła się w październiku 2013 roku z:
- przepukliną oponowo-rdzeniową
- pęcherzem neurogennym
- niedowładem kończyn dolnych
Koszty leczenia i rehabilitacja przekraczają możliwości rodziców. Dlatego każde wsparcie się liczy.  Oczywiście oprócz wpisowego, będziemy organizować też licytacje które pozwolą zebrać jak najwięcej środków dla Natalki.

Jeśli chcecie wesprzeć datkiem, możecie też przekazać np. 1% podatku lub dowolną wpłatę na Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcją Rozwoju "BRUNO" KRS0000390348 z dopiskiem Natalia Styś.       

Formularz zapisów: https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A listę wpłat (gwarantujących pełen pakiet) zamykamy 11.06.2021

#laczynaspasja #puchar #pzm #licencjonowanezawodysportowe #sqgp #qgc #canam #tenzi #quadowanie #czarnagorna #nataliastyś #motoparkkrakow #promoservice #pucharPZM #quadowypucharcentrumpoludnie #atv #czarnagorna #wspieramynatalie #basser #miles #quadowyvlog #atvanioły


RE: RUNDA II - 26.06.2021 (CZARNA GÓRNA) - Zmora - 13-06-2021

II Runda przeprawowego Quadowego Pucharu Centrum Południe już za dwa tygodnie (26.06).
To jedyny Puchar sklasyfikowany w ramach Polskiego Związku Motorowego w 2021 roku.
Zawodnikom którzy nie wpłacili wpisowego niestety nie możemy zagwarantować pełnych pakietów - zamówienia podkoszulków już poszły do realizacji.
Każdy jednak które chce wziąć udział w rywalizacji, może jeszcze się zapisać i dokonać wpisowego w nieprzekraczalnym terminie 19 czerwca 2021.
❤ Jedziemy dla Natali Styś ❤
▶ Formularz zapisów: https://forms.gle/g14YpuSxpsTaAum3A
#laczynaspasja #puchar #pzm #licencjonowanezawodysportowe #sqgp #qgc #canam #tenzi #quadowanie #czarnagorna #nataliastyś #motoparkkrakow #promoservice #pucharPZM #quadowypucharcentrumpoludnie #atv #czarnagorna #wspieramynatalie #basser #miles #quadowyvlog #atvanioły